C10 “Cigánske” Tábory

“Cigánsky” tábor v Lackenbachu bol založený viacerými okresnými radami v Dolnom Rakúsku a Viedenským mestským úradom. V tábore žilo až do 2000 ľudí v neľudských podmienkach, 273 tam zomrelo. Väzni boli často zamestnávaní v miestnych spoločnostiach na nútené práce. Z celkového počtu 4000 väzňov bolo v roku 1941 2000 deportovaných do Lodžu. Väčšinu ostatných v roku 1943 deportovali do Auschwitzu.

Angehöriger der Wiener Kriminalpolizei bei der Bewachung der ins Lager Lackenbach deportierten Roma Familien. Aufgenommen am 23.11.1940, am Tag der Eröffnung des Lagers Lackenbach.
1940