C10 Obozy „Cygańskie”

„Cygański” obóz Lackenbach został założony przez różne rady dzielnicowe w Dolnej Austrii i przez władze miejskie Wiednia. W pewnych okresach w obozie żyło w potwornych warunkach do 2 000 osób. 273 osoby tam zmarły. Więźniowie byli często wynajmowani miejscowym zakładom pracy jako niewolnicza siła robocza. Spośród 4 000 więźniów. którzy przebywali w tym obozie w czasie jego istnienia, 2 000 zostało deportowanych do Łodzi w 1941 r. Większość z pozostałych została zabrana do Auschwitz-Birkenau w 1943 r.

Angehöriger der Wiener Kriminalpolizei bei der Bewachung der ins Lager Lackenbach deportierten Roma Familien. Aufgenommen am 23.11.1940, am Tag der Eröffnung des Lagers Lackenbach.
1940