C10 „Zigenarläger”

„Zigenarlägret” Lackenbach, i Burgenland, Österrike, inrättades av fl era lokala myndigheter i Niederösterreich och Wiens stadsförvaltning. Periodvis levde upp till 2 000 människor under outhärdliga förhållanden i lägret. 273 människor dog i lägret. Lägerfångarna fi ck ofta utföra tvångsarbete för lokala företag. Av totalt 4 000 romer tvångsförfl yttades hälften av dem till Łódz´1941, medan de fl esta kvarvarande deporterades till Auschwitz-Birkenau 1943.

Angehöriger der Wiener Kriminalpolizei bei der Bewachung der ins Lager Lackenbach deportierten Roma Familien. Aufgenommen am 23.11.1940, am Tag der Eröffnung des Lagers Lackenbach.
1940