C3 "Prevencia pred kriminalitou”

Národní socialisti prijali množstvo zákonov a nariadení, ktoré označovali všetkých Rómov a Sintov ako “rodených zločincov”. Tvrdili, že aj keď Róm ešte nespáchal zločin, skôr či neskôr ho spácha, lebo je to súčasť jeho biologického dedičstva. V záujme “prevencie pred kriminalitou” preto národní socialisti zatýkali nielen tých, ktorí zločin naozaj spáchali, ale aj ľudí, o ktorých sa domnievali, že by ho jedného dňa spáchať mohli.

Eine von Mitarbeitern des „Rasseforschers“ Robert Ritter angelegte Karteikarte über Karl Stojka unter dem Namen Karl Rigo aus dem Jahr 1940.
1940