C3 „Prevencija kriminala“

Nacisti su donijeli čitav niz zakona i odredbi prema kojima su svi Romi i Sinti etiketirani kao „rođeni kriminalci“. Tvrdili su da će svaki Rom kad-tad učiniti krivično djelo jer je to dio njegovog biološkog nasljeđa. Zbog toga bi nacionalsocijalisti uhićivali u interesu „prevencije kriminaliteta“, ne samo one koji su stvarno počinili kaznena djela, nego i one ljude za koje su mislili da bi jednoga dana mogli postati kriminalci.

Eine von Mitarbeitern des „Rasseforschers“ Robert Ritter angelegte Karteikarte über Karl Stojka unter dem Namen Karl Rigo aus dem Jahr 1940.
1940