C3 Förebyggande Brottsbekämpning

De tyska nazisterna införde en hel serie av lagar och regler som stämplade romer som ”födda kriminella”. Nazisterna ansåg att även om en rom ännu inte hade begått ett brott, skulle hon eller han göra det förr eller senare, eftersom det var en del av romers biologiska arv. I syfte att förhindra brott grep därför nazisterna, inte bara de som faktiskt hade begått brott, utan också människor som de ansåg kunde tänkas göra det i framtiden.

Eine von Mitarbeitern des „Rasseforschers“ Robert Ritter angelegte Karteikarte über Karl Stojka unter dem Namen Karl Rigo aus dem Jahr 1940.
1940