C2 "Rasová veda"

V roku 1936 spustil Výskumným inštitútom pre rasovú hygienu a populačnú biológiu Ríšskeho zdravotného úradu v Berlíne projekt “rasového výskumu” Rómov a Sintov v Nemecku, Rakúsku a na území dnešnej Českej republiky. Neskôr na tomto projekte spolupracoval aj Inštitút kriminálnej biológie. Riaditeľ výskumu Robert Ritter a jeho asistentka Eva Justinová zostavili rodokmene jednotlivých sintských a rómskych rodín v mnohých prípadoch zachytávajúce viac ako 100 rokov. Fotografovali a merali časti tela a registrovali krvné skupiny ľudí, farbu ich vlasov a očí.

Der „Rassehygieniker“ Robert Ritter (rechts) und einer seiner Mitarbeiter mit einer jungen deutschen Sintiza bei der Blutabnahme. Die Aufnahme aus dem Jahre 1936 diente der Forschungsdokumentation.
1936