C2 Rasbiologisk Forskning

År 1936 påbörjade tyska forskare ett rasbiologiskt forskningsprojekt om romer i Tyskland, Österrike och områden i nuvarande Tjeckien. Bakom initiativet stod det nyinrättade rashygieniska och befolkningsbiologiska forskningsinstitutet vid tyska hälsomyndigheten i Berlin. Forskningsledare Robert Ritter och hans assistent Eva Justin upprättade omfattande ”släktträd” över olika familjer som i fl era fall gick tillbaka mer än hundra år. De mätte och fotograferade kroppsdelar samt registrerade blodgrupp och färg på ögon och hår.

Der „Rassehygieniker“ Robert Ritter (rechts) und einer seiner Mitarbeiter mit einer jungen deutschen Sintiza bei der Blutabnahme. Die Aufnahme aus dem Jahre 1936 diente der Forschungsdokumentation.
1936