C7 Propuštěni

Bernhard Steinbach byl voják německého Wehrmachtu, ale když se zjistilo, že pochází z rodiny Sintů, byl z armády propuštěn a uvězněn ve Wiesbadenu. Ve Wehrmachtu sloužila také řada dalších Sintů a Romů a bojovali za Německo na různých frontách – zatímco příslušníci jejich rodin byli deportováni a vyvražďováni v koncentračních táborech. V roce 1943 byl Bernhard Steinbach s rodinou deportován do tábora Auschwitz (Osvětim). „Od začátku jsem v lágru pracoval jako úředník. Každé ráno jsem musel zapsat identifi kační čísla těch, kdo zemřeli. Každý den zemřelo nejméně čtyřicet nebo padesát lidí. Později, když byl lágr přelidněn, počet mrtvých soustavně rostl. Mezi vězni propukla řada onemocnění včetně malárie a různých forem tyfu a břišního tyfu a počet mrtvých rostl a rostl. Každé ráno byli spočítáni ti, kdo ještě stále byli schopní pracovat, a ti byli využíváni k nuceným pracím při stavbě budov a silnic mimo lágr.“ Tak Bernhard Steinbach později popsal svoji úlohu v táboře. Byl jedním z hrstky z rodiny Steinbachů, kdo přežil různé koncentrační tábory, v nichž nacisté zavraždili jeho 45 příbuzných.

Dienstausweisfoto aus Familienbesitz.
1941