C7 Avskedad

Bernhard Steinbach var soldat i tyska krigsmakten, men då man upptäckte att han härstammade från en romsk familj avskedades han ur armén 1940. Åtskilliga romer tjänstgjorde som tyska soldater på olika fronter, samtidigt som deras familjemedlemmar förföljdes, deporterades och mördades i koncentrationsläger. Bernhard Steinbach och hans familj deporterades till Auschwitz år 1943. ”Från början var jag skrivare i lägret och varje morgon var jag tvungen att skriva upp numren på de som dött. Till en början dog minst 40-50 personer varje dag. Senare, när lägret var överfullt, blev det allt fl er. Sjukdomar och olika tyfusepidemier utbröt, och allt fl er människor dog. Varje morgon räknades de som ännu var arbetsdugliga, för att användas vid vägbyggen, byggarbeten och liknande arbeten utanför lägret”. Så skildrade Steinbach sin roll i lägret. Han var en av få i sin stora släkt som överlevde de olika koncentrationslägren. Totalt mördades 45 av hans släktingar av nazisterna.

Dienstausweisfoto aus Familienbesitz.
1941