C7 Dați Afară Din Armată

Bernhard Steinbach era soldat în Wehrmacht, dar când s-a afl lat că provine dintr-o familie Sinti a fost dat afară din armată și închis la Wiesbaden. Mulți alți romi și Sinti au servit în Wehrmacht și au luptat pentru Germania pe multe fronturi – în timp ce membrii familiilor lor erau deportați și omorâți în lagăre de concentrare. În 1943, Bernhard Steinbach și familia lui au fost deportați la Auschwitz. “Încă de la început, eu am fost funcționarul din lagăr. În fi ecare dimineață trebuia să notez numerele de identifi care ale celor care muriseră. La început, mureau cel puțin 40-50 de oameni în fi ecare zi. Mai târziu, când lagărul s-a supra aglomerat, numărul lor a continuat să crească. Bolile s-au transformat în epidemii, inclusiv malarie, diverse forme de tifos și febră tifoidă, și luau tot mai multe vieți. În fi ecare dimineață erau numărați cei care încă mai erau apți de lucru, care erau folosiți la muncă forțată pe șantiere de construcție de clădiri și drumuri în afara lagărului”. Așa a descris mai târziu Bernhard Steinbach rolul pe care l-a jucat în lagăr. A fost unul dintre puținii membri ai marii familii Steinbach care au supraviețuit diverselor lagăre de concentrare. Alți 45 de membri ai acestei familii au fost uciși de către național socialiști.

Dienstausweisfoto aus Familienbesitz.
1941