C1 Rasistička ideologija

Nacisti su proglasili Nirnberške zakone kako bi spriječili bilo kakvo razvodnjavanje „arijske“ rase, koju su smatrali superiornom, s drugim rasama koje su smatrali manje vrijednima. Među one manje vrijedne ubrajali su Židove, Rome i Sinte, crnce, Slavene i mnoge druge. Nacisti su vjerovali da se osobine poput intelektualnih sposobnosti, društvenog ponašanja i moralnih vrijednosti nasljeđuju.

Ein Plakat zur Erklärung der Nürnberger Rassegesetze, wahrscheinlich für den Aushang in öffentlichen Ämtern und Behörden nach 1935.
1935