C4 Obozy Miejskie

Pierwsze obozy „cygańskie” w Trzeciej Rzeszy nie były zakładane przez funkcjonariuszy partii narodowosocjalistycznej czy SS, ale przez władze miejskie różnych niemieckich miejscowości. W 1935 roku rada miejska Kolonii zmusiła 500 Sinti i Romów do opuszczenia ich mieszkań, domów i wozów mieszkalnych, przenosząc ich do nowego „cygańskiego” obozu na peryferiach miasta w Blickendorf. Podobne obozy założono w Hamburgu, Düsseldorfi e, Berlinie, Frankfurcie, Essen i Hanowerze.

Deutsche Sinti Familie im Lager Blickendorf in Köln am 12. Dezember 1937.
1937