C4 Gradski logori

Prve „ciganske“ logore u Trećem Reichu nisu osnivali pripadnici nacističke stranke ili SS-a, nego njemačke gradske vlasti. Gradsko vijeće grada Kölna prisililo je 1935. godine 500 Sinta i Roma da napuste svoje stanove, kuće i pokretne prikolice za stanovanje te se presele u novi „ciganski“ logor na periferiji grada, u Blickendorfu. Slični logori osnivani su u Hamburgu, Düsseldorfu, Berlinu, Frankfurtu, Essenu i Hannoveru.

Deutsche Sinti Familie im Lager Blickendorf in Köln am 12. Dezember 1937.
1937