H6 HAMBURG (D)

W Hamburgu część spośród liczącej 1 300 osób społeczności Sinti i Romów mieszkała na tradycyjnym obozowisku na przedmieściach, inni zaś byli rozproszeni po mieście. W 1940 r. 500 osób zostało deportowanych do obozów i gett na terenach okupowanej Polski. W marcu 1943 r. władze nazistowskie deportowały 328 Romów i Sinti z Hamburga do Auschwitz. Ostatnią grupę wysłano do Auschwitz w kwietniu 1944 r.

1938