H6 HAMBURG (D)

Niektorí z 1300 hamburských Sintov a Rómov žili na pozemkoch určených pre karavany na predmestí Harburg, iní žili v rôznych častiach mesta. V roku 1940 bolo 500 z nich deportovaných do táborov a giet v Poľsku. V marci 1943 národní socialisti deportovali ďalších 328 Rómov a Sintov z Hamburgu do Auschwitzu. Poslednú skupinu tam deportovali v apríli 1944.

1938