H6 HAMBURG (D)

U Hamburgu je bilo nastanjeno oko 1300 Sinta i Roma. Oni su živjeli na tradicionalnoj lokaciji predviđenoj za pokretne prikolice za stanovanje, u predgrađu Harburg; drugi su živjeli raštrkani po gradu. Njih 500 je 1940. godine deportirano u logore i geta u Poljskoj. U ožujku 1943. godine nacionalsocijalističke vlasti deportirale su 328 Roma i Sinta iz Hamburga u Auschwitz. Posljednja grupa tamo je poslana u travnju 1944. godine.

1938