H6 HAMBURG (D)

Några av Hamburgs 1 300 romer bodde på den traditionella husvagnsplatsen i stadsdelen Hamburg-Harburg, medan andra familjer levde utspritt över hela staden. År 1940 blev 500 av dem tvångsförfl yttade till olika läger och getton i Polen. I mars 1943 deporterade de nazistiska myndigheterna 328 romer från Hamburg till Auschwitz. Sista transporten från Hamburg avgick i april 1944.

1938