H5 GELSENKIRCHEN (D)

W 1937 r., w następstwie ciągłych ataków i gróźb, rodziny Sinti i Romów z Gelsenkirchen przeniosły się na miejskie obozowisko dla wędrowców, nadzorowane przez oddziały SA, gdzie musiały płacić za swój pobyt. Według miejscowej policji, w kwietniu 1939 r. w obozowisku znajdowało się 45 rodzin, liczących razem 237 osób i zamieszkujących 51 wozów mieszkalnych. Rodziny te zmuszono później do przeniesienia się na obozowisko przy Beginenstrasse, przedstawione na zdjęciu. Część z nich uciekła do Kolonii, skąd większość deportowano na tereny okupowanej Polski w 1940 r. Pozostali mieszkańcy obozu w Gelsenkirchen zostali deportowani do Auschwitz w 1943 r.

1937