H5 GELSENKIRCHEN (D)

V roku 1937 boli po neustálom prenasledovaní a hrozbách sintské a rómske rodiny v Gelsenkirchene donútené sa presťahovať do obecného priestranstva určeného pre kočovníkov, ktoré strážili oddiely SA a kde museli platiť za využívanie pozemku. V apríli 1939 bolo v tábore v 51 karavanoch 45 rodín, spolu 237 ľudí. Neskôr presunuli rodiny na iné pozemky na Beginenstrasse, ktoré vidieť na fotografi i. Niektoré rodiny utiekli do Kolína, ale odtiaľ väčšinu deportovali v roku 1940 do Poľska. Ostatní obyvatelia tábora v Gelsenkirchene boli deportovaní do Auschwitzu v roku 1943.

1937