H5 GELSENKIRCHEN (D)

Efter upprepade hot och trakasserier under 1937 blev Gelsenkirchens romer övertalade att fl ytta till en kommunal lägerplats. De tvingades betala hyra och kontrollerades regelbundet av SA-trupper. I april 1939 rapporterade stadens polis att 237 människor bodde i lägret, fördelade på 45 familjer i 51 vagnar. Senare tvingades familjerna att fl ytta till en lägerplats i Beginenstrasse. Vissa familjer fl ydde till Köln, varifrån de fl esta deporterades till Polen år 1940. Invånarna i lägret i Gelsenkirchen deporterades till Auschwitz år 1943.

1937