H5 GELSENKIRCHEN (D)

V roce 1937, po soustavném obtěžování a výhružkách, se rodiny Sintů a Romů v Gelsenkirchenu nechaly přesvědčit, aby se přestěhovaly na obecní pozemek vyhrazený pro kočovníky, kde na ně dohlížely jednotky SA a byly od nich vybírány poplatky za používání pozemku. V dubnu 1939 místní policie evidovala v táboře „45 rodin o celkovém počtu 237 osob v 51 obytných vozech“. Rodiny byly později donuceny přestěhovat se na pozemek pro kočovníky v Beginenstrasse, který zachycuje fotografi e. Některé rodiny uprchly do Kolína nad Rýnem, odkud byla většina v roce 1940 deportována do Polska. Zbývající obyvatelé tábora v Gelsenkirchenu byli deportováni do Auschwitz v roce 1943.

1937