F9 Międzynarodowy Pomnik

Pomnik Sinti i Romów Europy, zamordowanych przez reżim narodowosocjalistyczny, został ofi cjalnie odsłonięty w Berlinie w październiku 2012 r. Na obrzeżu stawu z wodą znajduje się wiersz włoskiego Roma Santino Spinellego: „Zapadłe twarze/ martwe oczy/zimne wargi./Cisza./Rozdarte serce/bez tchu,/bez słów,/bez łez”. Pomnik jest zlokalizowany w pobliżu niemieckiego Bundestagu i Pomnika Pomordowanych Żydów Europy.

2012