F9 Mezinárodní Památník

V říjnu 2012 byl v Berlíně ofi ciálně otevřen památník evropských Sintů a Romů, kteří byli zavražděni nacistickým režimem. Na okraji rybníčku je napsána báseň, kterou složil italský Rom Santino Spinelli: „Propadlá tvář / vyčerpané oči / studené rty / ticho / rozervané srdce / bez dechu / beze slov / bez slz.“ Památník stojí v blízkosti německého Spolkového sněmu a památníku zavražděných evropských Židů.

2012