F9 Medzinárodný Pamätník

Pamätník venovaný Sintom a Rómom v Európe zavraždeným režimom národných socialistov bol ofi ciálne predstavený v Berlíne v októbri 2012. Na hrane okolo vodnej nádrže je vrytá báseň talianskeho Róma Santina Spinelliho: “Vpadnutá tvár / vyhasnuté oči / studené pery / ticho / roztrhnuté srdce / bez dychu / bez slov / žiadne slzy.” Pamätník sa nachádza v blízkosti nemeckého Bundestagu a Pamätníka zavraždeným Židom Európy.

2012