F9 Internationellt Minnesmonument

Ett minnesmonument för de romer som mördades under den nazistiska regimen öppnades offi ciellt i Berlin i oktober 2012. På kanten runt dammen fi nns en dikt av den italienske romen Santino Spinello inristad: ”Insjunkna ansikten, tomma ögon, blåa läppar, tystnad, ett upprivet hjärta, utan andning, utan ord, inga tårar”. Minnesmonumentet ligger i direkt anslutning till den tyska förbundsdagen och ett monument för de judar som mördades.

2012