Lärarhandledning

Webbplatsen romasintigenocide.eu tematiserar folkmordet på de europeiska romerna och sinterna och delar in händelserna i sex teman. Temana har förberetts på ett pedagogiskt sätt; varje kapitel innehåller ett arbetsblad med historisk information och en uppgift. Temana valdes ut i nära samarbete med företrädare för många europeiska organisationer för romer och sinter och med hjälp av specialiserade historiker från de berörda länderna. Arbetsbladen handlar uteslutande om de länder där romer och sinter förföljdes och mördades mellan 1933 och 1945.

Till de enskilda temana finns över 70 arbetsblad som kan skrivas ut som PDF-filer. Dessa bygger inte på varandra och kan väljas utifrån ert eget undervisningsfokus eller intresse.

Uppgifterna på arbetsbladen uppmuntrar dig att ställa nya frågor och göra ytterligare efterforskningar; till exempel, fanns det ett läger för romer och sinter i närheten av där du bor under den nationalsocialistiska tiden?

Varje arbetsblad fokuserar visuellt på en källa (bild, dokument, etc.). Det hjälper eleverna att förvärva källkritiska kompetenser.

Alla kapitel och arbetsblad finns tillgängliga på 12 språk.

Att arbeta med webbplatsen är lämpligt för ungdomar från 14 år och uppåt.

Ytterligare material för lärare

Webbplatshandboken ger lärare bakgrundsinformation om folkmordet på romer och sinter och metodiska rekommendationer om hur de ska använda läromedlen. Handboken håller för närvarande på att revideras och kommer snart att kompletteras med information om det nyligen tillagda kapitlet ”Motstånd”. Den aktuella versionen, som finns tillgänglig för nedladdning här, kan redan användas i undervisningssyfte.

Dessutom finns alla arbetsblad på webbplatsen samt enskilda foton som används på webbplatsen tillgängliga för nedladdning här.