Za nastavnike

Tema web-stranice romasintigenocide.eu je genocid nad europskim Romima i Sintima, te događanja dijeli na šest tema. Teme su pedagoški obrađene; za svako tematsko poglavlje dostupan je radni list s povijesnim podacima i zadatkom. Odabir tema proveden je u bliskoj suradnji s predstavnicima brojnih europskih organizacija Roma i Sinta, kao i uz suradnju stručnih povjesničara iz pogođenih zemalja. Radni listovi odnose se isključivo na one zemlje u kojima su Romi i Sinti bili progonjeni i ubijani između 1933. i 1945. godine.

Dostupno je ukupno više od 70 radnih listova za pojedine teme, koji se mogu ispisati u PDF-obliku. Oni se ne nadovezuju jedna na drugu i mogu se odabrati ovisno o Vašem težištu nastave ili interesa.

Zadaci iz radnih listova potiču Vas na postavljanje novih pitanja i daljnje istraživanje; na primjer, je li za vrijeme nacističkog režima u blizini Vašeg doma postojao logor za Rome i Sinte?

Svaki radni list vizualno se fokusira na jedan izvor (sliku, dokument itd.). To pomaže učenicima u stjecanju vještina kritikovanja izvora.

Sva poglavlja i radni listovi dostupni su na 12 jezika.

Rad s web-stranicom prikladan je za mlade od 14 i više godina.

Dodatni materijali za nastavničko osoblje

U priručniku za web-stranicu pedagozi/pedagoginje će pronaći pozadinske informacije o genocidu nad Romima i Sintima i dobiti metodološke preporuke za korištenje materijala za učenje. Priručnik se trenutno u revidira i uskoro će biti dopunjen informacijama o nedavno dodanom poglavlju „Otpor“. Trenutna verzija, koja je ovdje dostupna za preuzimanje, već se može koristiti u nastavi.

Osim toga, svi radni listovi na web-stranici kao i pojedinačne fotografije, koje su korištene na web-stranici, dostupni su na jednom mjestu za preuzimanje.