Tanároknak

A romasintigenocide.eu weboldal az európai romák és szintik elleni népirtást dolgozza fel úgy, hogy hat témakörre osztja fel az eseményeket. A témákat pedagógiai alapon állítottuk össze; minden egyes témafejezet egy-egy feladatlapból áll, amely történelmi információkat és egy feladatot tartalmaz. A témák kiválasztása számos európai roma és szinti szervezet képviselőivel szoros együttműködésben, valamint az érintett országok történészeinek bevonásával zajlott. A munkalapok kizárólag azokra az országokra vonatkoznak, amelyekben 1933 és 1945 között üldözték és gyilkolták a romákat és szintiket.

Az egyes témákhoz összesen több mint 70 feladatlap áll rendelkezésre, amelyek PDF dokumentumként nyomtathatók ki. Nem épülnek egymásra, és a saját oktatási fókuszának vagy érdeklődési körének megfelelően válogathatja ki őket.

A feladatlapok feladatai új kérdések feltevésére és további kutatásra ösztönöznek; például: volt-e a lakóhelye közelében roma és szinti tábor a nemzetiszocializmus idején?

Minden munkalap egy-egy forrást (kép, dokumentum, stb.) állít a középpontba. Mindez a forráskritikai kompetenciák elsajátításában segíti a tanulókat.

Minden fejezet és feladatlap 12 nyelven érhető el.

A honlapon 14 éven felüli fiatalok végezhetnek munkát.

Kiegészítő anyagok a tanárok számára

A honlap kézikönyve háttérinformációkat nyújt a pedagógusoknak a romák és szintik elleni népirtásról, valamint módszertani ajánlásokat tartalmaz a tananyagok használatára vonatkozóan. A kézikönyv jelenleg átdolgozás alatt áll, de hamarosan kiegészül a nemrégiben hozzáadott „Ellenállás” című fejezettel. A jelenlegi változat, amely itt tölthető le, már használható az oktatásban.

Ezenkívül a honlapon található összes feladatlap, valamint a honlapon használt fényképek is letölthetők egyben.