Szójegyzék

Elzász - Lotaringia:
É szak - ke let Franciaország határrégiója .


Szövetséges erők:
Győztes katonai koalíció a második világháború: az Amerikai Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Nagy - Britannia és Észak - Írország, Franciaország és a Szovjetunió.


Nyilaskeresztes párt:
Fasiszta, nemzetiszocialista párt Magyarországon 1939 és 1945 között.


Bernadotte, Folke:   
(1895 - 1948) a királyi család leszármazottja Svédországban, a svéd Vöröskereszt elnöke.


Bohémia:
A Cseh Köztársaság nyugati része.


Bosnyákok:
Bosznia és Hercegovina, valamint Szerbia muzulmán lakói.


Chuchill, Sir Winston:
(1874 - 1965) brit miniszterelnök a második világháború alatt és Nobel - díj nyertes.


Régiók:
Franciaország egységei.


Főkormányzóság:   
Lengyelország német cs apatok által 1939 - ben elfoglalt része, melyet nem csatolta k a Német  Birodalomhoz.


Havel, Vaclav:
(1936 - 2011) A ntikommunista cseh ellenzéki vezető , Csehszlovákia elnöke 1989 - 1992, a Cseh Köztársaság első elnöke 1992 - 2003.


Himmler, Heinrich:
(1900 - 1945) SS Reichsführer és a német rendőrség vezetője, egyik e a náci vezetők nek, akik elsősorban felelős ek a holokausztért, a romák és szintik népirtás áért.


IKPK:
Nemzetközi Bűnügy i Rendőrség Egyesület, Interpol 1939 és 1945 között működő elődje , amelynek székhelye Bécsben, majd Be rlinben volt.


INTERPOL:
Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete, a z IKPK 1946 ut áni jogutód szervezete, amelynek székhelye Párizsban volt , később Lyon ba települt.


Gáborok / jenisek:
Elszegén yedett és diszkriminált nép csoport , bevándorló mezőgazdasági munkások és kézművesek az alpesi területeken élnek és külön nyelv ük van, az úgynevezett jenis.   


Justin, Eva:
(1909 - 1966) nemzetiszocialista faji higiénia és a népesség biológia kutató, Robert Ritter közeli munkatársaként , felelő s az úgynevezett "faji biológia" szakértői véleményekért , amelyek végül több tízezer szinti és roma meggyilkolásához vezetett.


Keynes, John Maynard:
(1883 - 1946) angol matematikus és közgazdász.


Lovári:
A romák egy alcsoportja, amelynek tagjai Európa egész területén élnek, főként Közép - Európa magyarországi és romániai részeiről származtak el, és saját nyelvüket beszélik.

l ovári:
A Lovári cigányok saját nyelve.


Morávia:
A Cseh Köztá rsaság keleti része.


Náci:
A n emzetiszocialista ( National - Socialist ) rövidítése.


Nečas, Petr:
(1964 - ) A Cseh Köztársaság miniszterelnöke 2010 óta.


Hollandia( Netherland), a:
Hivatalos neve a Holland iának.


Reinhardt művelet:
A zsidók speciális táborokban Belzecet, Sobibor és Treblin ka, 1941 és 1943 között történt tömeggyilkosságának kódneve.


Pauling, Linus:
(1901 - 1994) két osztatlan Nobel - díj nyertese , mint vegyész és béke aktivista.


Pharrajimos:
Az európai romák és szintik romani nyelven használt kifejezése a népirtásra.


Protektorátus:
A részle gesen szuverén állam, a külpolitika i döntéseket és a katonai védelmet egy más ik állam hajtja végre.


Riefenstahl, Leni:
(1902 - 2003) Táncos, fotós és filmrendező, Adolf Hitler közeli barátja.


Ritter, Robert:
(1901 - 1951 ) nemzetiszocialista faji higiénia és a népesség biológia kutató , elsősorban   Ő felelős az úgynevezett "faji biológia" szakértői véleményekért, amelyek végül több tízezer szinti és roma meggyilkolásához vezetett.


Rom:
A roma nyelv ben az „egy ember ” - t jelentő kifejezés.


roma:
A roma nyelv ben a „ több ember ” - vagy „az összes roma embert” - t jelölő kifejezés.


Roman:
A romák nyelve (alternatív ák : roma ni, romanesz ).


Romanes z:
A romák nyelve (alternatívák: roma ni, r oman).


Romani:
A romák nyelve (alternatívák: roman, romanesz ).


Romni:
A roma nyelv ben az „egy nő” - t jelentő kifejezés.


Roosevelt, Theodore:
(1858 - 1919) Béke Nobel - díj nyertes és az Egyesült Államok 26. elnöke.


Samurdaripen:
Expression jelző népirtás európai romák és szintik szintik Tikkes, a nyelv a szintik.


Shaw, George Bernard:
(18 56 - 1950) Nobel - díj nyertes . Ír drámaír ó és szocialista, társ - alapítója a London School of Economics - nak.


Szinti:
Roma alcsoport élt Nyugat - Európában a 14. század óta.


Szinti Tikkes:
A szintó családok között beszélt nyelv.


S z intiza:
A roma nyelvben az „egy nő” - t jelentő kifejezés szinti Tikkes - ben, a szintók nyelvében.


Szintó:
A roma nyelvben az „egy férfi” - t jelentő kifejezés szinti Tikkes - ben, a szintók nyelvében.


Szovjet Unió:
Szövetségi Unió a S z ovjet S zocialista Köztársaságok között 1922 és 1991 között.


SS:
Az NSDAP f élkat onai "Schutzstaffel" csapatai , a nemzeti szocialista állam elnyomásának eszköze, elsősorban az SS felelős a holokauszt és más bűncselekmények végrehajtásáért.


SA:
Az NSDAP f élkatonai "S turmabteilung" csapatai.


Transnistria / Transznyisztria:
Moldova része Dnyesztertől keletre.


Csehszlovákia:
Közép - európai állam a jelenlegi C seh Köztársaság és S zlovák ia területén az 1919 - 1939 és 1945 - 1992 közötti időszakokban.


Tífusz:
Baktériumok által továbbított fertőző betegség.


Ustascha:
Fasiszta, nemzetiszocialista kormánypárt Horvátország ban 1941 és 1945 között.


Wedding, Alex:
(1905 - 1966) Margarete Bernheim írói álneve.


Wells, H.G.:
(1866 - 1946) brit történész, szociológus és a Sci - fi szerző.


Gazdasági világválság:
Világszerte 1928 é s 1930 közötti gazdasági visszaesés és tömeges munkanélküliség.