Slovník

Alsasko-Lotrinsko:
Pohraničný región na severovýchode Francúzska.

Bernadotte, Folke:
(1895-1948) Potomok kráľovskej rodiny Švédska, predseda švédskeho Červeného kríža.

Bosniaci:
Moslimskí obyvatelia Bosny a Hercegoviny, rovnako ako Srbska.

Česko:
Západná časť Českej republiky.

Československo:
Stredoeurópsky štát na území súčasnej Českej republiky a Slovenska v období 1919-1939 a 1945-1992.

Chuchill, Sir Winston:
(1874-1965) Britský premiér počas druhej svetovej vojny a nositeľ Nobelovej ceny.

Department:
Územná a správna jednotka (okres) vo Francúzsku.

Generálny gouvernment:
Časť Poľska obsadená nemeckými silami v roku 1939, ktorá nebola pripojená k Nemeckej ríši.

Havel, Václav:
(1936-2011) Vedúci antikomunistický český disident, prezident Československa v rokoch 1989-1992, prvý prezident Českej republiky v rokoch 1992-2003.

Himmler, Heinrich:
(1900-1945) Reichsführer SS a šéf nemeckej polície, jeden z nacistických vodcov priamo zodpovedný za holokaust a genocídu Rómov a Sintov.

IKPK:
Medzinárodná asociácia kriminálnej polície, predchodca Interpolu medzi rokmi 1939 a 1945 so sídlom vo Viedni a neskôr v Berlíne.

INTERPOL:
Medzinárodná organizácia kriminálnej polície, nástupnícka organizácia IKPK po roku 1946 so sídlom v Paríži a neskôr v Lyone.

Jenišovia:
Chudobná a diskriminovaná skupina migrujúcich obyvateľov, poľnohospodárskych robotníkov a remeselníkov v alpských oblastiach rozprávajúca samostatným jazykom Yeniche.

Justin, Eva:
(1909-1966) Národno-socialistická výskumníčka rasovej hygieny a populačnej biológie, blízka spolupracovníčka Roberta Rittera, zodpovedná za takzvané rasovo-biologické znalecké posudky, ktoré nakoniec viedli k zavraždeniu desiatok tisíc Sintov a Rómov.

Keynes, John Maynard:
(1883-1946) Britský matematik a ekonóm.

Lovarovia:
Rómska podskupina žijúca v celej Európe pôvodne pochádzajúca z maďarskej a rumunskej časti strednej Európy rozprávajúca svojím špecifickým jazykom.

Lovara:
Jazyk Lovarov.

Morava:
Východná časť Českej republiky.

Naci:
Skrátený výraz pre národno-socialistická.

Nečas, Petr:
(1964-) Premiér Českej republiky v rokoch 2010-2013.

Operácie Reinhard:
Kódové označenie pre masové vyvražďovanie Židov v špeciálnych táboroch Belzec, Sobibor a Treblinka v rokoch 1941 až 1943.

Pauling Linus:
(1901-1994) Víťaz dvoch Nobelových cien: za chémiu a za mier.

Podnestersko:
Časť Moldavska na východ od rieky Dnester.

Poraimos:
Výraz označujúci genocídu európskych Rómov a Sintov v rómskom jazyku.

Protektorát:
Čiastočne suverénny štát, ktorého zahraničnú politiku a vojenskú obranu určuje iný štát.

Riefenstahl, Leni:
(1902-2003) Tanečníčka, fotografka a filmová režisérka, blízka priateľka Adolfa Hitlera.

Ritter, Robert:
(1901-1951) Národno-socialistický výskumník rasovej hygieny a populačnej biológie, primárne zodpovedný za takzvané rasovo-biologické znalecké posudky, ktoré nakoniec viedli k zavraždeniu desiatok tisíc Sintov a Rómov.

Róm:
V rómčine označenie muža - príslušníka rómskej skupiny.

Roma:
V rómčine označenie viacerých mužov alebo príslušníkov rómskeho národa vo všeobecnosti (Rómovia).

Roman:
Jazyk Rómov (alternatívne formy: Romani, Romanes, po slovensky rómčina).

Romni:
V rómčine označenie ženy - Rómky.

Roosevelt, Theodore:
(1858-1919) Nositeľ Nobelovej ceny za mier a 26. prezident Spojených štátov amerických.

Samurdaripen:
Výraz označujúci genocídu európskych Rómov a Sintov v Sinti Tikkes, jazyku Sintov.

Shaw, George Bernard:
(1856-1950) Nositeľ Nobelovej ceny, írsky autor a socialista, spoluzakladateľ London School of Economics.

Sintovia:
Rómska podskupina, ktorá žila v západnej Európe od 14. storočia.

Sinti Tikkes:
Jazyk Sintov.

Sintiza:
Výraz označujúci ženu v Sinti Tikkes, jazyku Sintov (Sintka).

Sinto:
Výraz označujúci muža v Sinti Tikkes, jazyku Sintov (Sint).

Sovietsky zväz:
Zväz sovietskych socialistických republík v rokoch 1922 a 1991.

Spojenecké sily:
Víťazné štáty vojenskej koalície druhej svetovej vojny: Spojené štáty americké, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Francúzsko a Sovietsky zväz.

Šípové kríže:
Fašistická, národno-socialistická strana v Maďarsku medzi rokmi 1939 a 1945.

SS:
Skratka pre "Schutzstaffel", polovojenské jednotky strany NSDAP, nástroj
útlaku, zodpovedné za realizáciu holokaustu a ďalších trestných činov.

SA:
Skratka pre "Sturmabteilung", polovojenské jednotky NSDAP.

Svetová hospodárska kríza:
Celosvetová hospodárska recesia v rokoch 1928 a 1930, ktorá viedla k masovej nezamestnanosti.

Týfus:
Infekčné ochorenie prenášané baktériou.

Ustašovci:
Fašistická, národno-socialistická vládna strana Chorvátska medzi 1941 a 1945.

Wedding, Alex:
(1905-1966) Pseudonym spisovateľky Margarete Bernheimovej.

Wells, H.G.:
(1866-1946) Britský historik, sociológ a autor sci-fi .