Glossar

Alsace-Lorraine (Alsacia – Lorena):
Regiune de graniță în nord estul Franței.

Bernadotte, Folke:
(1895-1948) Descendant al familiei regale suedeze, președinte al Crucii Roșii din Suedia.

Bohemia:
Partea de vest a Republicii Cehe.

Bosniaci:
Locuitorii musulmani al Bosniei și Herțegovinei precum și ai Serbiei.

Cehoslovacia:
Stat central european care a existat în perioadele 1919-1939 și 1945-1992 pe teritoriile actualei Republici Cehe și Slovaciei.

Chuchill, Sir Winston:
(1874-1965) Prim Ministru britanic în timpul celui de-al doilea război mondial și laureat al Premiului Nobel.

Criza economică mondială:
Recesiune economică la nivelul întregii lumi, care a avut loc între 1928 și 1930 și a dus la apariția unui șomaj în masă.

Crucile cu săgeți:
Partid fascist, național-socialist din Ungaria, între 1939 și 1945.

Departement:
Județ în Franța.

Febră tifoidă:
Boală infecțioasă transmisă prin bacterii.

Forțele aliate:
Coaliție militară victorioasă în cel de-al doilea război mondial: Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Franța și Uniunea Sovietică.

Guvernământul General:
Parte din Polonia ocupată de forțele germane în 1939 dar neîncorporată în Reich-ul German.

Havel, Vaclav:
(1936-2011) Important dizident ceh anticomunist, președinte al Cehoslovaciei între 1989-1992, primul președinte al Republicii Cehe, 1992-2003.

Himmler, Heinrich:
(1900-1945) Reichsführer SS și Șef al Poliției Germane, unul dintre conducătorii naziști responsabili pentru Holocaust și genocidul romilor și Sinti.

IKPK:
Asociația Internațională a Poliției Penale, precursor al Interpolului între 1939 și 1945, cu sediul central inițial la Viena și mai târziu la Berlin.

INTERPOL:
Organizația Internațională a Poliției Penale, succesoare a IKPK după 1946, cu sediul central inițial la Paris și mai târziu la Lyon.

Justin, Eva:
(1909-1966) Cercetătoare național socialistă a igienei rasiale și biologiei populației, colaborator apropiat al lui Robert Ritter, creatorul așa numitelor opinii experte de “biologie rasială” care au dus în final la uciderea a zeci de mii de romi și Sinti.

Keynes, John Maynard:
(1883-1946) Matematician și economist britanic.

Lovara:
Sub-grup al populației rome originar din Ungaria și România, care trăiește în întreaga Europă și vorbește o limbă proprie.

Lovari:
Limba populației Lovara.

Moravia:
Partea de est a Republicii Cehe.

Nazi:
Abreviere pentru Național-Socialist.

Nečas, Petr:
(1964- ) Prim ministru al Republicii Cehe din 2010.

Operatiunea Reinhardt:
Nume de cod pentru uciderea în masă a evreilor, în special în lagărele de la Belzec, Sobibor și Treblinka, între 1941 și 1943.

Pauling, Linus:
(1901-1994) Laureat al Premiului Nobel, chimist și activist pentru pace.

Pharrajimos:
Cuvânt care desemnează genocidul romilor și Sinti europeni în limba romani.

Protectorat:
Un stat parțial suveran, ale cărui politici de relații externe și apărare militară sunt conduse de un alt stat.

Riefenstahl, Leni:
(1902-2003) Dansatoare, fotografă și regizoare de film, prietenă apropiată a lui Adolf Hitler.

Ritter, Robert:
(1901-1951) Cercetător național socialist al igienei rasiale și biologiei populației, responsabil mai ales pentru așa numitele opinii experte de “biologie rasială” care au dus în final la uciderea a zeci de mii de romi și Sinti.

Rom:
Cuvânt care desemnează un bărbat în limba romani.

Roma:
Cuvânt în limba romani care desemnează mai mulți romi sau chiar întreaga populație romă.

Roman:
Limba romilor (forme alternative: Romani, Romanes).

Romanes:
Limba romilor (forme alternative: Romani, Roman).

Romani:
Limba romilor (forme alternative: Roman, Romanes).

Romni:
Cuvânt care desemnează o femeie în limba romani.

Roosevelt, Theodore:
(1858-1919) Laureat al Premiului Nobel pentru Pace și cel de-al 26-lea Președinte al Statelor Unite ale Americii.

SA:
Trupele paramilitare “Sturmabteilung” ale NSDAP.

Samurdaripen:
Cuvânt care desemnează genocidul romilor și Sinti europeni în Sinti Tikkes, limba populației Sinti.

Shaw, George Bernard:
(1856-1950) Laureat al Premiului Nobel. Dramaturg socialist irlandez, co-fondator al London School of Economics.

Sinti:
Sub-grup al populației rome, care trăiește în Vestul Europei începând din secolul al XIV-lea.

Sinti Tikkes:
Limba vorbită de membrii familiilor Sinti.

Sintiza:
Cuvânt care desemnează o femeie în Sinti Tikkes, limba populației Sinti.

Sinto:
Cuvânt care desemnează un bărbat în Sinti Tikkes, limba populației Sinti.

SS:
Trupele paramilitare “Schutzstaffel” ale NSDAP, instrument de opresiune al Statului Național Socialist, responsabile mai ales pentru punerea în aplicare a Holocaustului și altor crime.

Transnistria:
Parte a Moldovei la est de râul Nistru.

Uniunea Sovietică:
Denumire alternativă a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, între 1922 și 1991.

Ustașa:
Partid fascist, național socialist din Croația, aflat la guvernare între 1941 și 1945.

Yenish:
Populație sărăcită și discriminată de muncitori agricoli și meșteșugari migranți din zona Alpilor care vorbește o limbă diferită, numită Yenish.

Wedding, Alex:
(1905-1966) Pseudonimul scriitoarei Margarete Bernheim.

Wells, H.G.:
(1866-1946) Istoric, sociolog și autor de romane științifico-fantastice britanic.