Överlevande

Främst var det unga människor mellan 20 och 30 år som överlevde de brutala förhållandena i koncentrationslägren. Små barn och äldre hade som regel ingen chans. De flesta överlevande var märkta av de erfaren- heter de gjort och bar dem med sig hela livet. Under flera årtionden efter kriget klassades inte övergreppen på romerna som rasistisk förföljelse. De flesta romska överlevande tvingades vänta många år innan de fick ekonomisk kompensation för fängslanden, bestående hälsoproblem och beslagtagen egendom.