Ocaleni

Obozy przeżyli głównie młodzi dorośli, między 20 a 30 rokiem życia. Małe dzieci i starcy mieli niewielkie szanse w tak okropnych warunkach. Strach towarzyszył większości ocalałych przez całe życie. Jednakże przez długi czas po wojnie Romowie i Sinti nie byli uznawani za ofi ary prześladowań rasowych. Większość Sinti i Romów musiała czekać wiele lat na jakiekolwiek odszkodowanie za utratę wolności, zdrowia i własności.