F6 Działacz Na Rzecz Praw Romów: Karl Stojka

Po II wojnie światowej Karl Stojka z sukcesem zajmował się biznesem w Austrii. W wolnym czasie zaczął malować obrazy, na których przedstawiał swe doświadczenia z Auschwitz, Buchenwaldu i Flossenburga. Był aktywnym członkiem ruchu na rzecz praw Romów, walczącego o równe prawa dla Romów, ich ofi cjalne uznanie za grupę etniczną i odszkodowania dla ocalałych Romów i Sinti za cierpienia doznane w czasie Holokaustu.

1990