F6 Aktivista Za Rómske Práva: Karol Stojka

Po druhej svetovej vojne sa Karl Stojka stal úspešným podnikateľom v Rakúsku. Vo svojom voľnom čase začal kresliť obrázky svojich skúseností v koncentračných táboroch Auschwitz, Buchenwald a Flossenbürg. Bol aktívnym členom Hnutia za práva Rómov a bojoval za rovnaké práva pre európskych Rómov, za ich ofi ciálne uznanie ako etnickú skupinu a za kompenzáciu pre preživších Rómov a Sintov za zlo, ktoré sa im udialo počas holokaustu.

1990