F3 Bez Odszkodowań

Większość Romów i Sinti nigdy nie otrzymała żadnego odszkodowania za to, co utracili, zwłaszcza zaś za swoje domy. Romskie osiedla były zazwyczaj budowane na XIX-wiecznych gruntach gminnych i tylko niektórzy zdawali sobie sprawę z konieczności rejestracji swoich domostw. Po wojnie większość ocalałych nie dysponowała dokumentami, za pomocą których mogliby udowodnić nie tylko to, że kiedyś byli właścicielami domu, ale nawet, że dom taki kiedykolwiek istniał.

1928 - 1938