F3 Nici O Compensație

Majoritatea romilor și Sinti nu au primit niciodată vreo compensație pentru ceea ce au pierdut, și mai ales pentru casele pe care le-au avut. Cele mai multe așezări rome au fost construite în secolul al XIX-lea pe terenuri comune și puțini romi au înțeles că trebuiau să-și înregistreze casele. După război, majoritatea supraviețuitorilor nu au avut documente legale care să demonstreze că au avut proprietatea asupra caselor, și nici măcar că acele case ar fi existat.

1928 - 1938