F3 Bez Odštete

Većina Roma i Sinta nikada nije dobila nikakvu odštetu za ono što su izgubili, a posebno ne za svoje domove. Većina romskih naselja bila je sagrađena u 19. stoljeću na javnim zemljištima i malo je Roma znalo da kuće treba legalizirati. Nakon rata, većina preživjelih nije posjedovala službene dokumente kojima bi mogli dokazati da su ikada bili vlasnici kuće pa čak ni da je kuća uopće postojala.

1928 - 1938