F3 Žiadna Kompenzácia

Väčšina Rómov a Sintov nikdy nedostala žiadnu kompenzáciu za to, čo stratili, čo boli v prvom rade domy. Väčšina rómskych obydlí bola v 19. storočí postavená na spoločných pozemkoch a len málo Rómov vedelo, že domy musia byť registrované. Po vojne väčšina preživších nemala žiadne právne doklady, aby preukázala, že dom niekedy vlastnila alebo že ich dom vôbec existoval.

1928 - 1938