F8 Upamiętnienie Auschwitz

W nocy z 2 na 3 sierpnia 1944, 2 897 Romów i Sinti, pozostałych przy życiu więźniów obozu „cygańskiego” w Auschwitz-Birkenau zostało zamordowanych w komorach gazowych przez strażników SS. Upamiętnienie tego tragicznego wydarzenia stało się jedną z najważniejszych ofi cjalnych uroczystości w powojennej kulturze europejskich Romów. Co roku Sinti i Romowie z całej Europy gromadzą się w miejscu byłego obozu „cygańskiego”.

2011