F5 Frigiven: Else Schmidt

Romska fl ickan Else Schmidt från Hamburg var fosterbarn hos Emil Matula och hans fru. När Else var åtta år gammal hämtades hon i sitt hem och deporterades våren 1944 tillsammans med andra romer till Auschwitz-Birkenau. En ung kvinna med namnet Wanda hjälpte det ensamma barnet att överleva i lägret, medan fosterfadern oavbrutet försökte få de tyska myndigheterna att frige hans dotter. Han lyckades till slut och Else fördes sommaren 1944 från Auschwitz till Ravensbruck där hon frigavs i sin pappas vård.

1943