F5 Oslobodená: Else Schmidt

Elsa Schmidt z nemeckého Hamburgu bola nevlastným dieťaťom Emila Matulu a jeho ženy. V roku 1943, keď mala 8 rokov, Elsu deportovali do Auschwitzu s ostatnými Rómami a Sintami. Mladá žena menom Wanda pomohla osamelému dieťaťu prežiť koncentračný tábor, zatiaľ čo jej nevlastný otec neustále žiadal úrady o oslobodenie jeho dcéry. V roku 1944 sa mu to konečne podarilo a Else presunuli z Auschwitzu do Ravensbrücku a prepustili do jeho opatrovníctva.

1943