F4 Evakuerad: Sofia Taikon

1943 deporterades polsk-romska Sofi a Taikon (född Brzezin´ska) och hennes familj till AuschwitzBirkenau. Sommaren1944 överfl yttades hon tillsammans med andra fångar till arbetslägret Ravensbrück. Under krigets sista månader 1945 påbörjade svenska Röda Korset under ledning av Folke Bernadotte en evakuering av skandinaver från de tyska koncentrationslägren. Vita bussar som markerats med Röda Korsets symbol transporterade ungefär 15 000 personer till säkerhet. Många av de räddade var av olika nationaliteter. Sofi a Taikon var en av dem. Efter kriget blev hon en respekterad representant för svenska romer. Hon gick bort 2005.

1955 - 1963