B7 Segregacja

Przedstawiciele władz lokalnych i partii politycznych uczestniczyli w „konferencjach cygańskich”, aby przedyskutować stojący przed nimi problem wydatków związanych z pomocą dla ubogich Romów, których nie mogli lub nie chcieli ponosić. W trakcie takich konferencji dyskutowano rozwiązania, które ich uczestnikom wydawały się realistyczne, takie jak stworzenie „cygańskich rezerwatów”, deportacje na wyspy Pacyfi ku lub stworzenie obozów pracy dla bezrobotnych Romów.

Inspekcja warunków życiowych w romskim osiedlu w Oberwart w Austrii, 15 stycznia 1933 r., dokonana przez członków komisji, uczestniczących w konferencji na temat „problemu cygańskiego”.
1933