B7 Segregation

Kontinuerligt anordnades så kallade ”zigenarkonferenser” för att diskutera möjligheterna för de kommuner som inte längre kunde eller var villiga att bära de kostnader som den utfattiga romska befolkningen orsakat. Lokala företrädare och politiker diskuterade lämpliga lösningar, som exempelvis att etablera ett ”zigenarreservat”, deportera människor till en ö i Stilla havet eller inrätta arbetsläger för arbetslösa romer.

Deltagare i en konferens om ”zigenarproblemet” inspekterar den romska bosättningen Oberwart. Fotografi från den 15 januari 1933.
1933