B7 Segregacija

Predstavnici lokalnih gradskih i općinskih vijeća te političkih stranaka sudjelovali su na tzv. „Ciganskoj konferenciji“. Tema konferencije bio je problem s kojim su se suočavale lokalne vlasti koje više nisu mogle ili htjele podnijeti fi nancijski teret koji su stvorili njihovi brojni siromašni stanovnici Romi. Sudionici su raspravljali o mogućnostima rješavanja problema. Neke ideje bile su stvaranje „ciganskog rezervata“, deportiranje ljudi na pacifi čko otočje ili stvaranje radnih logora za nezaposlene Rome.

Inspekcija životnih uvjeta u romskom naselju u Oberwartu, Austrija, 15. siječnja 1933. godine, a izvršili su je sudionici „Ciganske konferencije“.
1933