B7 Segregace

Zástupci místních rad a politických stran se zúčastnili různých „konferencí o cikánech“, kde řešili problémy, s nimiž se potýkaly místní úřady, které již nebyly schopny nebo ochotny dále nést fi nanční zátěž tvořenou vysokým počtem strádajících romských obyvatel. Účastníci diskutovali o možných řešeních, např. o vytvoření „cikánské rezervace“, deportaci těchto lidí na ostrov v Tichomoří nebo zřízení pracovních táborů pro nezaměstnané Romy.

Inspekce životních podmínek v romské osadě v rakouském Oberwartu dne 15. ledna 1933, prováděná členy komise, kteří se zúčastnili konference k „cikánskému problému“.
1933