B7 Segregácia

Predstavitelia obecného zastupiteľstva a politických strán sa zúčastňovali “cigánskych konferencií”, aby riešili problémy miestnych autorít, ktoré viac nemohli alebo nechceli brať na plecia fi nančné bremeno vytvorené mnohými chudobnými rómskymi obyvateľmi. Účastníci diskutovali o podľa nich prijateľných riešeniach, ako napríklad vytvorení “cigánskej rezervácie”, deportáciach ľudí na ostrov v Pacifi ku či vytvorení pracovných táborov pre nezamestnaných Rómov.

Členovia komisie, ktorá sa zúčastnila konferencie o “cigánskom probléme”, na inšpekcii životných podmienok v rómskej osade v Oberwarte, Rakúsko, 15. januára 1933.
1933