B7 Segregarea

Reprezentanți ai consiliilor locale și partidelor politice au participat la „conferințe referitoare la țigani” menite să dezbată problemele cu care se confruntau autoritățile locale care nu mai puteau sau nu mai doreau să susțină efortul fi nanciar implicat de numeroșii locuitori romi sărăciți. Participanții discutau ceea ce ei vedeau ca fi ind soluții fezabile, precum crearea de „rezervații țigănești”, deportarea oamenilor pe o insulă din Pacifi c, sau construirea unor lagăre de muncă pentru șomerii romi.

Inspectarea condițiilor de trai din așezarea romă de la Oberwart, Austria, la 15 ianuarie 1933, de către membri unei comisii participante la o conferință despre „problema țigănească“.
1933